Ogłoszenia

Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żyrzyn

Od dnia 1 stycznia 2020 roku uległy zmianie numery rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Cycowie Oddział w Żyrzynie, na które należy dokonywać wpłaty:

  • 62819110712006600001010060 – podatki lokalne,
  • 35819110712006600001010061 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • 97819110712001000001010001 – pozostałe należności.
Back to top