Ogłoszenia

Tradycyjnie w Nałęczowie – Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich powiatu lubelskiego i puławskiego

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, twórców ludowych, przedstawicieli ginących zawodów, rękodzielników i producentów lokalnych z terenu powiatu puławskiego i lubelskiego do udziału w Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich.
Tradycyjnie w Nałęczowie – Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się w dniach 2-3 lipca 2022 roku w Parku Zdrojowym. Będzie to dwudniowy festiwal będący okazją do spotkań i wymiany doświadczeń oraz przeglądu aktualnych zjawisk i kierunków rozwoju stowarzyszeń kobiecych, promocji twórców i rękodzielników ludowych z terenu powiatu puławskiego i lubelskiego.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Festiwalu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na wskazany w regulaminie adres. Liczba miejsc dla wystawców ograniczona.
Zachęcamy również Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym organizowanym w ramach Festiwalu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Widzimy się w Nałęczowie – TRADYCYJNIE!

Małgorzata Pacholik
Sekretariat Nałęczowskiego Ośrodka Kultury

Załączniki:
Regulamin festiwalu
Regulamin konkursu kulinarnego

Back to top