Informacje

Komunikat Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach

Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach informuje, że w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemicznego, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich odbiorców usług i pracowników, w połowie marca 2020 roku wstrzymał odczyty wodomierzy do odwołania.
Obecnie Zakład pobiera opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w formie zaliczkowej, której wysokość ustalana jest na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zaliczka pobierana jest z zachowaniem trzymiesięcznych okresów rozliczeniowych. Końcowe rozliczenie pobranych zaliczek nastąpi na koniec 2020 roku.
Wszystkim Odbiorcom usług udostępnione zostały imiona i nazwiska konserwatorów poszczególnych wodociągów wraz z numerami ich telefonów a także nr telefonu oraz adres e-mail Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach, w celu ułatwienia załatwienia wszelkich spraw dotyczących świadczonych przez Zakład usług.
Informacje te znajdują się na zaliczkowych fakturach VAT dostarczanych Odbiorcom.
Ponadto informuję, że odbiorcy mogą zgłaszać aktualne wskazania wodomierza drogą telefoniczną lub mailową konserwatorowi lub bezpośrednio do Zakładu.

Dyrektor
Marek Berger

Dostarczanie maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Żyrzyn

Wójt Gminy Żyrzyn informuje, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mieszkańcy Gminy Żyrzyn otrzymają nieodpłatnie maseczki ochronne.
Maseczki zostaną dostarczone w terminie 15-17 kwietnia 2020 r. przez wolontariuszy oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Żyrzyn.
Do każdego gospodarstwa domowego trafi w jednorazowych opakowaniach tyle maseczek, ile osób zostało wskazanych w deklaracji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych.
Maseczki są przystosowane do wielokrotnego użytku. Po każdorazowym użyciu maseczkę należy uprać w temperaturze powyżej 60oC i wyprasować w temperaturze 80-100oC.

Back to top