Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana nr 1
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zmiana nr 1
załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zmiana nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana nr 2
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zmiana nr 2
załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zmiana nr 2
Informacja z otwarcia ofert
Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Back to top