Zarządzenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie w roku 2022.

Treść zarządzenia

Back to top