Zapytanie ofertowe na świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących własnością gminy Żyrzyn

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Back to top