Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i gabinetu fizjoterapii

Pliki do pobrania:
zapytanie_ofertowe,
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
formularz ofertowy,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym,
wzór umowy.

Back to top