Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i gabinetu fizjoterapii

Pliki do pobrania:
zapytanie ofertowe
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
formularz ofertowy
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
wzór umowy
szczegółowa wycena
Pytania i odpowiedzi

Back to top