Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu: „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Back to top