Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego – Gmina Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Back to top