Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Back to top