Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubelskiego w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego

Treść rozporządzenia

Back to top