Skład Rady Gminy Żyrzyn


Teresa Gruda
Przewodnicząca Rady Gminy


Sebastian Walaszek
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy


Marcin Barański


Tomasz Guz


Leszek Kowalczyk


Leszek Kozak


Zbigniew Kozdrój


Krystian Lendas


Zbigniew Matraszek


Jarosław Osiak


Andrzej Potyra


Tadeusz Stachyra


Grzegorz Strzałkowski


Jan Trybuła


Krzysztof Turski

Back to top