Skład Rady Gminy Żyrzyn


Wojciech Olszak
Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Gruda
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy


Marcin Barański


Marcin Feldman


Agnieszka Gogacz


Leszek Kozak


Halina Mizura


Jarosław Osiak

Andrzej Potyra


Tadeusz Stachyra


Andrzej Szlendak


Monika Świderska


Jan Trybuła


Stanisław Wach


Sebastian Walaszek

Back to top