OSTRZEŻENIE! WODA DO SPOŻYCIA JEST ZANIECZYSZCZONA – ŻYRZYN I ZAGRODY!

Komunikat o zanieczyszczeniu
Decyzja o braku przydatności wody do spożycia
Sprawozdanie z badania wody

Back to top