Ogłoszenie o debacie o Raporcie o stanie Gminy Żyrzyn za 2021 rok

Ogłoszenie o debacie
Zarządzenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Żyrzyn za 2021 rok
Zgłoszenie do debaty
Raport o stanie gminy

Back to top