Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Nabór wniosków od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 17.10.2018 do dnia 30.11.2018.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Żyrzyn, w pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl

Back to top