Informacja o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XVIII/151/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 roku, od dnia 1 września 2021 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Żyrzyn od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:
    • jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny: 28 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
    • jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny: 56 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
  2. Stawka opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (stawka ryczałtowa) wynosi:
    • jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny: 169 zł,
    • jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 338 zł.
Back to top