Czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żyrzynie – 15 marca 2019 r.

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 6 czwartych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniu 15 marca 2019 r. w godzinach od 8:30 do 12:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102.
Termin wpłat wadiów upływa z dniem 11 marca 2019 r.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 818861162.

Back to top