Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i sprzętu multimedialnego

Termin składania ofert: 15 lutego 2019 roku do godz. 11:00.
Dodano wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodano zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert.
Dodano zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.
Dodano zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania i czynności odrzucenia oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Czytaj więcej

Back to top