Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żyrzyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Termin składania ofert: 18 grudnia 2020 roku do godziny 10:00.
Dodano zmianę treści ogłoszenia.
Dodano zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej

Back to top