Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00.
Dodano wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
Dodano informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Dodano informację o zmianie terminu otwarcia ofert z powodu awarii systemu teleinformatycznego.
Dodano aktualizację informacji o zmianie terminu otwarcia ofert z powodu awarii systemu teleinformatycznego.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania.

Czytaj więcej

Back to top