Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00.
Dodano wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
Dodano informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Dodano informację o zmianie terminu otwarcia ofert z powodu awarii systemu teleinformatycznego.
Dodano aktualizację informacji o zmianie terminu otwarcia ofert z powodu awarii systemu teleinformatycznego.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodano ogłoszenie o wyniku postępowania.

Czytaj więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żyrzyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Termin składania ofert: 18 grudnia 2020 roku do godziny 10:00.
Dodano zmianę treści ogłoszenia.
Dodano zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej

Back to top