Przetargi

Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „Edukacja w Gminie Żyrzyn”

Termin składania ofert: 12 kwietnia 2019 roku do godziny 11:00.
Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Dodano wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodano rozstrzygnięcie wniosku złożonego w trybie art. 181 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Back to top