Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Otwarcie świetlicy w Zagrodach

W sobotę 16 czerwca 2018 r. w Zagrodach został oddany do użytku nowo wybudowany budynek przeznaczony na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej.

Inwestycja była realizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i została wykonana w ciągu jednego roku za kwotę 540484 zł. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na podstawie wniosku złożonego do LGD "Zielony Pierścień" w ramach realizacji LSR z Programu LIDER wyniosło 120968 zł.

W uroczystościach związanych z otwarciem nowego obiektu uczestniczyło wielu mieszkańców sołectwa Zagrody i innych miejscowości z terenu Gminy Żyrzyn, jak również przedstawiciele władz samorządowych, w tym: Pan Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Witold Popiołek - Starosta Powiatu Puławskiego, Pan Andrzej Bujek - Wójt Gminy Żyrzyn, Pan Wojciech Olszak - Przewodniczący Rady Gminy Żyrzyn. Przybyli także radni Rady Gminy Żyrzyn i sołtysi oraz dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Gminy Żyrzyn i innych jednostek gminnych, oraz dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy funkcjonujących na terenie gminy. Nie zabrakło również licznie zgromadzonych sponsorów, projektantów i wykonawców obiektu.

Obecni byli także księża: Ksiądz Kanonik Eugeniusz Mikita i Ksiądz Zbigniew Gasperski, którzy poświęcili budynek.

Przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Puławski Pan Witold Popiołek, Wójt Gminy Żyrzyn Pan Andrzej Bujek, Prezes Firmy "MOSTOSTAL" z Puław Pan Tadeusz Rybak, Sołtys Wsi Zagrody Pan Stefan Wiśniewski, Radny Rady Gminy Żyrzyn Pan Tadeusz Stachyra, Przewodnicząca Stowarzyszenia "Zagrody Razem" Pani Anna Wałach i przedstawicielka dzieci Agata Filiks.

Uroczystego przekazania kluczy do nowej świetlicy na ręce Sołtysa Wsi Zagrody i Przewodniczącej Stowarzyszenia "Zagrody Razem" dokonali Wójt i Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn Pan Marcin Sulej.

Gospodarzami pięknie przygotowanych uroczystości było Stowarzyszenie "Zagrody Razem" i Rada Sołecka Wsi Zagrody.

Organizatorom tego przedsięwzięcia należą się szczere wyrazy uznania i gratulacje. Impreza była przygotowana i przeprowadzona w sposób perfekcyjny, a wszyscy goście wyjechali z Zagród zadowoleni z uśmiechami na ustach, licząc na następne takie radosne spotkania.

Mieszkańcy Zagród pokazali, że wspólnie można bardzo wiele osiągnąć i że warto to czynić. Przygotowali nie tylko wspaniałe poczęstunki, ale też wiele atrakcji dla najmłodszych i piękną oprawę artystyczną własnego autorstwa.

Zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała wszystkich wykonawców, w tym także gościnnie występujące zespoły uczestniczące w "Międzynarodowym Festiwalu Tańców Godel 2018", a były to: Zespół Pieśni i Tańca "Powiśle" z Puław, Zespół "Garmonia" z Kijowa na Ukrainie, Zespół Pieśni i Tańca "Morawica" z powiatu kieleckiego i Zespół Pieśni i Tańca "Lasowiacy" ze Stalowej Woli.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia