Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
19.1.2018
Ostrzeżenie o oblodzeniu
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie

Główną misją funkcjonowania OSP jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Wydarzenia te ważne są nie tylko dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności.

Gmina Żyrzyn zakupiła dwa nowe samochody, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniej.

Pierwszy z samochodów to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 IVECO EUROCARGO typ ML 150E28WS, który trafił 16 listopada do naszej gminy. Samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiono dla jednostki OSP w Bałtowie w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego".

Źródła finansowania to: dotacja KG PSP ze środków MSWiA - 400000 zł i budżet gminy - 399869 zł.

Samochód ten zastąpił dotychczas eksploatowany pojazd gaśniczy IVECO EUROCARGO 130 E23 4x4 z 1997 roku, który trafił do jednostki OSP w Skrudkach, a będący na stanie jednostki STAR 266 z 1987 roku został sprzedany.

Drugi z samochodów zakupiony w ramach projektu partnerskiego pn. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych" trafił do jednostki OSP w Żyrzynie.

Jest to samochód marki MAN TGM 18.340 4x4, który Gmina Żyrzyn przekazała w nieodpłatne użytkowanie na stan OSP w Żyrzynie 8 grudnia 2017 roku. Wartość samochodu jaki trafił do jednostki to 760755 zł, w tym: dofinansowanie UE to kwota 442190,37 zł, a wkład Gminy Żyrzyn wyniósł 318564,63 zł.

Samochód ten zastąpił wysłużonego JELCZA 315 z 1982 roku, który został sprzedany.

Te dwa nowe wozy bojowe znacznie podnoszą stan gotowości bojowej jednostek i poprawiają bezpieczeństwo na terenie naszej Gminy. Obydwie jednostki, do których trafiły nowe wozy bojowe, są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Użytkownikom nowych wozów - strażakom z Żyrzyna i Bałtowa życzę bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, a Państwa zapraszam do obejrzenia zdjęć:

Wójt Gminy Żyrzyn
Andrzej Bujek

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015