Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Konkurs plastyczny pod tytułem "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam", którego celem było zaangażowanie najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy Żyrzyn w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, został ogłoszony w dniu 28 kwietnia 2017 roku przez Gminę Żyrzyn w ramach projektu "Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informację o konkursie przesłano do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI oraz uczniów gimnazjum z klas I-II. Uczestnicy mieli wykonać prace plastyczne, w każdej dowolnej technice plastycznej - płaskiej bez użycia materiałów sypkich, które prezentować miały wymarzoną wizję zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn lub jednego z 15 sołectw znajdujących się w jej granicach. Termin składania prac wyznaczony został do dnia 15 września 2017 r.

Na konkurs wpłynęło łącznie 39 prac. Uczniowie szkół podstawowych zaprezentowali 13 prac, natomiast nasi gimnazjaliści - 26. Jury, które obradowało 19 września 2017 r., stanęło przed niełatwym zadaniem - wybór najlepszych i najbardziej interesujących prac był nie lada wyzwaniem. W ocenie brano pod uwagę kilka kryteriów, m.in. zgodność z tematem oraz ogólne wrażenie artystyczne. Zostało przyznanych 7 nagród głównych w wysokości 1000 zł oraz 10 wyróżnień po 500 zł.

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpiło w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 15.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 29.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:

Szkoły podstawowe (klasy IV-VI w roku szkolnym 2016/2017 bądź klasy V-VII w roku szkolnym 2017/2018)
Nagrody główne:
Karolina Rozmus - Szkoła Podstawowa w Osinach - klasa V
Szymon Grobel - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa VI
Karolina Ziarek - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa VI
Emilia Borucka - Szkoła Podstawowa w Osinach - klasa VI
Nikola Sereda - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa V
Wyróżnienia:
Maciej Pietura - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa V
Julia Kozak - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa VI
Marta Stańczyk - Szkoła Podstawowa w Osinach - klasa VI
Aleksandra Mizak - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa VI
Maja Małecka i Milena Ochal - Szkoła Podstawowa w Osinach (zespół)- klasa VI
Szymon Sykut - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa V
Gimnazjum (klasy I-II w roku szkolnym 2016/2017 bądź klasy II-III w roku szkolnym 2017/2018)
Nagrody główne:
Weronika Gałek - klasa III
Martyna Mitura - klasa III
Wyróżnienia:
Julia Kula i Aleksandra Micka (zespół) - klasa III
Emilia Miazga - klasa III
Jakub Nowacki - klasa III
Adrian Wasiak - klasa III
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015