Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.2.2018
Konsultacje społeczne dotyczące "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn"
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Uroczyste rozdanie stypendiów w ramach programu stypendiów pomostowych "Dyplom z marzeń"

14 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów stypendialnych tegorocznym maturzystom w ramach XV edycji programu stypendiów pomostowych "Dyplom z marzeń".

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy podejmują studia na polskich uczelniach państwowych.

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Gmina Żyrzyn zabezpiecza 9% określonej kwoty, Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn pozyskuje 16%. Pozostałą część, czyli 75% przeznacza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

W tym roku przyznano 9 stypendiów, a otrzymali je:

  • Beata Bernat z Bałtowa - studentka Politechniki Warszawskiej,
  • Magdalena Mizura ze Skrudek - studentka Politechniki Warszawskiej,
  • Katarzyna Szymanek z Zagród - studentka Politechniki Wrocławskiej,
  • Patrycja Borzęcka ze Skrudek - studentka Politechniki Warszawskiej,
  • Aleksandra Olszewska z Żyrzyna - studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Adrianna Polak z Żyrzyna - studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Sylwia Zarychta z Kotlin - studentka Politechniki Lubelskiej,
  • Damian Borek z Wilczanki - student Politechniki Lubelskiej,
  • Paulina Ziarek z Osin - studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczystość została uświetniona występem chóru szkolnego "The Voices", działającym przy Niepublicznym Gimnazjum przy I LO im. Ks. J. Czartoryskiego w Puławach, pod kierunkiem Pana Roberta Sosika.

Grupie wokalnej serdecznie dziękujemy, stypendystom natomiast gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015