Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na ¶wietlicę ¶rodowiskow± w miejscowo¶ci ŻerdĽ
21.2.2018
Wyja¶nienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na ¶wietlicę ¶rodowiskow± w miejscowo¶ci ŻerdĽ
14.2.2018
Konsultacje społeczne dotycz±ce "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn"
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na ¶wietlicę ¶rodowiskow± w miejscowo¶ci ŻerdĽ
8.2.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowo¶ci Ko¶min
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.

Uroczysto¶ć wręczenia stypendiów dla uczniów szkół gminy Żyrzyn

W dniu 17 stycznia 2014 roku zostały rozdane stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 dla następuj±cych osób:

Gimnazjum w Żyrzynie

 1. Dominika Kinga Cie¶la – klasa Ia – ¶rednia 5,15
 2. Gabriela Maria Jankowska – klasa IIa – ¶rednia 5,07
 3. Adrianna Szaruga – klasa IIa – ¶rednia 5,07
 4. Anna Szymanek – klasa IIIa – ¶rednia 5,07

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie

 1. Weronika Gałek – klasa Vb – ¶rednia 5,45
 2. Weronika Staniak – klasa Va – ¶rednia 5,36
 3. Gabriela Kuta – klasa Va – ¶rednia 5,36
 4. Gabriela Kozak – klasa IVb – ¶rednia 5,27
 5. Emilia Miazga – klasa Vb – ¶rednia 5,18
 6. Natalia Wi¶niewska – klasa Vb – ¶rednia 5,18
 7. Maciej Wawer – klasa IVb – ¶rednia 5,18
 8. Julia Kopeć - klasa VIa – ¶rednia 5,10
 9. Katarzyna Pietrasiak – klasa VIb – ¶rednia 5,10

Szkoła Podstawowa w Skrudkach

 1. Julia Kawka – klasa IV – ¶rednia 5,1

Szkoła Podstawowa w Osinach

 1. Paulina Cygan – klasa VI – ¶rednia 5,2

Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczysto¶ci.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gmin± równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urz±d|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015