Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Prezydent RP Bronisław Komorowski
oddał hołd Powstańcom Styczniowym

W drodze do Puław na lekcję historii z okazji obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski złożył wieniec pod pomnikiem bohaterów Powstania Styczniowego, którzy polegli w dniu 8 sierpnia 1863 r. w bitwie pod Żyrzynem.

Zwycięstwo w tej bitwie nad wojskami carskimi odniósł oddział dowodzony przez gen. Michała Jana Heydenreicha-Kruka. Była to największa zwycięska bitwa Powstania Styczniowego i zyskała miano "Viktorii Żyrzyńskiej". Wiadomość o tym zwycięstwie rozeszła się nie tylko po Królestwie Polskim, ale i po całej Europie.

Po trzech godzinach walki, dowodzący oddziałem carskim por. Laudański z 87 ludźmi uciekł z pola bitwy. Reszta Moskali w liczbie 282 poddała się, zabito 181 żołnierzy wroga. Straty po stronie polskiej były znacznie mniejsze. Zginęło 10 żołnierzy, a 50 zostało rannych. Powstańcy zdobyli wówczas 2 armaty, 400 karabinów i 200 tys. rubli. Zmarłych chowano na polu bitwy przy szosie.

Po lewej stronie szosy, jadąc w kierunku Warszawy, stanął okazały pomnik zbudowany z cegły mający kształt graniastosłupa, z umieszczonym żelaznym krzyżem cerkiewnym na szczycie. Posiadał od strony południowej marmurową tablicę z napisem (w tłumaczeniu polskim) "Wieczna chwała rosyjskim bohaterom pomordowanym przez polskich buntowników".

Po przeciwnej stronie szosy miejscowa ludność stawiała drewniane krzyże upamiętniające poległych Powstańców.

Pomnik postawiony przez Moskali został rozebrany z polecenia władz państwowych w 1936 r., a w jego miejsce planowano postawić pomnik ku czci Powstańców.

3 maja 1937 r. na miejscu bitwy odbyła się uroczystość patriotyczna związana z pobraniem ziemi z pobojowiska, w której brał udział jeden z nielicznych żyjących Powstańców. Sędziwy staruszek ubrany w granatowy płaszcz i granatową czapkę konfederatkę głęboko zapadł w pamięci uczestników tych uroczystości. Zgromadzili się tam wówczas oprócz organizacji politycznych, wojska i młodzieży także uczniowie szkół podstawowych. Ziemia została pobrana na kopiec budowany ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Jak historia zatacza swe koło mogli się przekonać uczestnicy spotkania z Prezydentem Bronisławem Komorowskim zgromadzeni pod pomnikiem 1 marca 2013 r., na które przybyli także: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński Poseł na Sejm RP i Pani Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP.

W uroczystościach brało udział 10 pocztów sztandarowych (Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Żyrzynie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Osinach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach, Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Kośminie, Polskie Stronnictwo Ludowe w Żyrzynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrzynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach, Ochotnicza Straż Pożarna w Skrudkach), proboszczowie i księża z miejscowych parafii, Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Wilki", strażacy, przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, delegacje wszystkich szkół, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Puławy i mieszkańcy Gminy Żyrzyn.

Był również Pan prof. Henryk Chołaj z małżonką Krystyną, którzy przyjechali specjalnie na te uroczystości z Warszawy. Pan Henryk jest emerytowanym profesorem SGGW i członkiem PAN, a Jego uczestnictwo zasługuje na szczególne wyróżnienie, ponieważ jako uczeń Szkoły Podstawowej w Osinach brał udział w uroczystościach organizowanych na tym polu chwały w 1937 r.

Wybuch drugiej wojny światowej zniweczył plany budowy nowego pomnika. Dopiero w 1972 r. z inicjatywy mieszkańców, w tym: Mieczysława Rybaka, Tadeusza Kozłowskiego, Wacława Olszaka i Jana Góry upamiętniono miejsce bitwy tablicą wmurowaną w głazy polne z napisem "W tym miejscu dn. 8.VIII.1963 r. w czasie Powstania Styczniowego oddział powstańczy pod dow. Michała Heydenreicha-Kruka stoczył zwycięską bitwę z wojskami carskimi".

I taki pomnik w miejscu bitwy i starego pomnika zbudowanego przez Moskali stoi do dnia dzisiejszego.

Z uwagi jednak na fakt, że planowana budowa drogi krajowej S17 będzie przebiegać po terenie, na którym znajduje się obecnie pomnik, pragnieniem władz samorządowych i mieszkańców jest zrealizowanie planów z okresu 1936 r.

Nowy pomnik powinien powstać po drugiej stronie drogi, dokładnie w miejscu gdzie chowano poległych Powstańców i gdzie kiedyś miejscowa ludność stawiała drewniane krzyże. Powinien być tak okazały, aby każdy przejeżdżający mógł go zobaczyć i choć na chwilę wspomnieć poległych bohaterów.

Pan Prezydent Bronisław Komorowski w trakcie pobytu w Żyrzynie powiedział, że będzie w tym względzie bardzo wspierał naszą inicjatywę.

Wizyta Pana Bronisława Komorowskiego była dla przedstawicieli naszej Gminy doskonałą okazją do podziękowania za objęcie patronatem Prezydenta RP uroczystości związanych z obchodami 150 rocznicy bitwy pod Żyrzynem, które są planowane na dzień 11 sierpnia 2013 r. w parku nad stawem w Żyrzynie.

W trakcie tych uroczystości zostanie odprawiona Mszą Święta w intencji Powstańców i Ojczyzny, odbędzie się Apel Pamięci i salwa honorowa przy udziale Kompanii Honorowej 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego z Dęblina, reprezentacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Radomia, a także zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa w hołdzie Powstańcom Styczniowym walczącym w oddziałach gen. Kruka. Planowane jest również wykonanie rekonstrukcji bitwy pod Żyrzynem z udziałem 70 osób i 30 jeźdźców, a także 2 replik armat.

Zaproszenie na te uroczystości wręczyliśmy Panu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, mając nadzieję, że będzie mógł zaszczycić nas swoją obecnością.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia