Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Bal Karnawałowy w Kotlinach

W ostatnią sobotę stycznia (26.1.2013 r.) w Świetlicy Wiejskiej mieszkańcy Kotlin zorganizowali już po raz trzeci Charytatywny Bal Karnawałowy.

Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i swoją obecnością wsparli inicjatywę oraz podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się do pracy przy organizacji jak również przy obsłudze balu.

Trudno jest znaleźć odpowiednie słowa stosowne do okoliczności. Będąc mieszkańcem Kotlin pozwolę sobie przytoczyć cytat z lokalnego tygodnika, który trafnie określa mieszkańców i ich inicjatywy: "Kotliny to niewielka wieś położona w gminie Żyrzyn, której mieszkańcy od kilku lat udowadniają, że każda, nawet mała społeczność, może organizować ważne przedsięwzięcia, ważne nie tylko dla siebie ale i dla innych. Z sukcesem tu działa zespół KOTLINIANKI, stojący na straży dawnych tradycji i obrzędów, jest prężna jednostka OSP oraz powstało Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywność ERA Kotlin, które było głównym organizatorem tegorocznego balu. Mieszkańcy od lat organizują się by nieść pomoc potrzebującym pacjentom z Puławskiego Hospicjum.".

Do tej szlachetnej akcji czynienia dobra włączyli się również goście balowi, w tym roku swoje prace przeznaczyła Małgorzata Szlendak z Kośmina.

Aby goście balowi mogli powiedzieć, że bal się udał, to musi być również orkiestra, która takie wspomnienia zagwarantuje. Dzięki zespołowi TRIO GRANDE, który był fantastyczny, miał bardzo barwny repertuar i wspaniale bawił gości, można z całą pewnością powiedzieć, że bal należał do udanych. Na zakończenie cytat z lokalnej prasy: "Tak udana impreza, to wspaniałe dzieło Wszystkich mieszkańców. Warto by inne wsie brały z nich przykład.".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z balu.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015