Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

II Bal Charytatywny w Kotlinach

Czas karnawału - piękne wspomnienia, często są więcej warte niż radość oczekiwania.

Miesiąc styczeń to czas karnawału a w staropolskiej tradycji jest to czas zabaw, tańców i bali. W małych społecznościach wiejskich zabawy te przebiegają w różny sposób w zależności od chęci, zasobów finansowych czy też potrzeb samych uczestników.

Mieszkańcy Kotlin znaleźli czas i przeznaczyli go na zorganizowanie II Charytatywnego Balu Karnawałowego, który odbył się w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Tradycją żyrzyńską jest to, że co roku dochód z balu, który odbywa się w Żyrzynie przeznaczony jest na potrzeby Hospicjum w Puławach, dlatego też uczestnicy balu w Kotlinach postanowili również hojnie wesprzeć tę gminną inicjatywę. Bal był również okazją do świętowania sukcesu z nagrodzonego projektu, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Projekt napisany został przez pracowników urzędu Gminy w Żyrzynie oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotlinach a zakłada on doposażenie świetlicy w nowe meble, zakup kominka oraz montaż, który będzie pełnił rolę estetyczną a zwłaszcza grzewczą w świetlicy.

Organizatorzy, czyli Lokalna Grupa Działania, członkowie OSP, rada sołecka a także ludzie dobrej woli i dobrego serca spoza naszej miejscowości planowali i pracowali cały tydzień aby ta impreza mogła się odbyć. Również w tym roku mogliśmy liczyć na młodych mieszkańców, którzy włączyli się aktywnie w organizację balu. Zajęli się dekoracją świetlicy aby organizatorzy mogli przywitać gości w gustownie udekorowanych salach balowych. O piękne i suto zastawione stoły, które cieszyły oczy i podniebienia smakowitymi potrawami zadbały panie obecne na balu. A przy wspaniałej, porywającej muzyce w wykonaniu zespołu muzycznego Gepard wszyscy bawili się do białego rana. Rytm walca, tanga, rumby, samby i starego rock and rolla przeniósł balowiczów w świat beztroskiej, spontanicznej i łamiącej wszystkie bariery, również wieku, zabawy i radości.

Zaproszeni goście, którzy nie mogli z różnych powodów osobistych czy zawodowych przybyć osobiście nie skąpili też organizatorom ciepłych i miłych słów. Życzenia dobrej zabawy i udanych inicjatyw lokalnych oraz upominek przekazał Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Andrzej Bieńko. W jego imieniu życzenia przekazał Pan Jan Szpyra. Również Pan Leszek Gorgol Członek Zarządu Powiatu Puławskiego telefonicznie przesłał życzenia dla wszystkich uczestników balu życząc wspaniałej zabawy. Organizatorzy w tym miejscu serdecznie dziękują Panu Staroście za pomoc przy organizacji imprezy.

Bal był również okazją do odkrycia twórczości i zaprezentowania talentów malarskich mieszkanek Kotlin. Obrazy namalowane przez Anię Skrzypiec oraz Olgę Ziemka były podziękowaniem za hojność gości oraz za największy wkład finansowy. Ramy do obrazów oraz ich oprawę nieodpłatnie wykonała pani Anna Rus Szkło-Lux w Puławach za co serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc Paniom: Zosi Grzegorzak z Zagród, Bogusi Staniak z Wolicy, Małgorzacie Góreckiej z Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Puławach, Annie Rus z firmy Szkło-Lux w Puławach Panom z zespołu muzycznego Gepard, Pracownikom Urzędu Gminy w Żyrzynie oraz Biblioteki Gminnej a także Druhom Strażakom z OSP w Osinach.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim uczestnikom balu za przybycie oraz za to, że swoją postawą zaświadczyli, iż nie są obojętni na losy chorych z Puławskiego Hospicjum a także losy przyszłości naszej wsi. Jesteśmy im wdzięczni za to, że potrafili docenić trud i wysiłek przygotowań, które podjęła ludność naszej miejscowości. Do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z balu.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015