Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
11.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
11.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
8.5.2018
Wyjaœnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
26.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
25.4.2018
Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
25.4.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
16.4.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
12.4.2018
Informacja o Internetowej Giełdzie Rolnej
11.4.2018
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach
10.4.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację dróg w miejscowościach: Borysów, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn
5.4.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 27 marca 2018 r.
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

VI Charytatywny Bal Karnawałowy

Bal charytatywny zorganizowany na rzecz Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" tradycyjnie już kończył w naszej gminie tegoroczny karnawał. Odbył się 13 lutego 2010 r. i zgromadził rekordową liczbę uczestników - aż 69 par.

Na pięknie udekorowanych salach w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie pojawili się między innymi: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Pan Marek Flasiński z małżonką Jolantą, Wójt Gminy Żyrzyn - Pan Andrzej Bujek z żoną Barbarą, Zastępca Wójta - Pan Marcin Sulej z żoną Izabelą, Państwo Jolanta i Czesław Byczkowie (Prezes Przedsiębiorstwa TERMOCHEM z Puław), Państwo Zofia i Tadeusz Rybakowie (Prezes Firmy MOSTOSTAL Puławy), a także dyrektorzy szkół z terenu gminy, radni Rady Gminy Żyrzyn i sołtysi. Nie zabrakło również proboszcza miejscowej parafii. Ksiądz Kanonik Tadeusz Siwkiewicz wszystkim z serca błogosławił. Uczestniczyli w nim także mieszkańcy Puław i nawet Warszawy, jak również goście, którzy przyjechali specjalnie na tę okazję z Anglii. Byli to nasi rodacy, którzy choć mieszkają tak daleko są nadal związani ze swoją "Małą Ojczyzną". Bardzo im za to dziękujemy.

Bal organizowany był już po raz szósty, a piąty na rzecz hospicjum. Dochód z pierwszego balu przekazany był na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla szpitala w Puławach.

Tegoroczny bal był rekordowy także w postaci wypracowanego zysku. Wójt Gminy Żyrzyn - Andrzej Bujek w imieniu organizatorów przekazał Panu doktorowi Ireneuszowi Ostrowskiemu na rzecz Puławskiego Hospicjum symboliczny czek na kwotę 9037,08 zł.

Otwierając uroczyście bal Wójt podziękował wszystkim uczestnikom i wolontariuszom. Uczestnikom za to, że odpowiedzieli na zaproszenie i wykupili karty wstępu, zaś wolontariuszom za doskonałą umiejętność zamiany tych pieniędzy w "złotówki wsparcia".

Dzięki wolontariuszom, których wrażliwość serc, życzliwość i osobista praca złożyły się na przygotowanie tych imprez w ciągu 5 lat organizatorzy mogli przekazać na rzecz hospicjum darowiznę w kwocie 29036,37 zł.

Wójt gorąco podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji, zaopatrzeniu, sprzątaniu, urządzaniu dekoracji, gotowaniu i obsłudze gości, a więc: pracownikom Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, Biblioteki Gminnej i Przedszkola Gminnego w Żyrzynie, a także wielu ludziom dobrej woli, którzy zgłaszali się do pomocy na ochotnika, a byli to: Ksiądz Kanonik Andrzej Mizura i członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych WILKI z Osin, Pan Wacław Jerzyna - Prezes OSP w Osinach, Pani Janina Kopeć - Przewodnicząca KGW w Bałtowie, Pani Kasia Majkutewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żyrzynie i Pani Iwona Kozłowska - Dyrektor Gimnazjum w Żyrzynie oraz Panie: Ania Kowalczyk, Ela i Karolina Kałkowskie, Barbara Rułka, Barbara Sikora, Monika Lipnicka, Maria Rodak, Zofia Grzegorzak, Monika Szaruga i Jadwiga Kubacka oraz Panowie: Jarosław Milczarczyk, Marian Wiejak, Tadeusz Jańczak, Bogusław i Przemysław Nowaccy, Michał Moskal i Grzegorz Kułaga.

Podziękowania zostały skierowane także do Zespołu Muzycznego EVIDANCE, który zagrał na balu w promocyjnej cenie.

Gorąco dziękujemy też Pani Ani Filipowskiej za życzliwą publikację w Tygodniku Powiśle i udostępnione nam zdjęcia.

Życząc wszystkim uczestnikom dobrej zabawy, aż do białego rana, Wójt przypomniał, iż bal odbywa się w przeddzień Dnia Zakochanych, dlatego też tematem przewodnim dekoracji zaprojektowanej przez Panią Elę Kałkowską są złote serca. Pani Ela tworząc tę dekorację powiedziała, że symbolem miłości są czerwone serca, zaś złote serca - to symbol dobroci.

Wszyscy, którzy tak mocno angażowali się w to przedsięwzięcie są dobrymi ludźmi, gdyż już dostatecznie długo czynią dobre uczynki, aby zasłużyć na to miano. Nie zapominajmy, że dobre uczynki ratują świat.

Patrząc z jakim zapałem i radością nasi wolontariusze przygotowywali ten bal można śmiało przytoczyć cytat "może się wydawać, że dobro jest darem, ale tak naprawdę, jest wynikiem ciężkiej i uczciwej pracy". W imieniu organizatorów - wykorzystując tę drogę szerokiej informacji - raz jeszcze składamy wszystkim i każdemu z osobna niski ukłon i podziękowania.

Wójtowie i Sekretarz Gminy Żyrzyn

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia