Spis wydarzeń
Strona główna
Wydarzenia
Ostatnio dodane
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Wielkie otwarcie kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012"
w Żyrzynie

Uroczystości związane z otwarciem kompleksu boisk sportowych w Żyrzynie powstałych w ramach rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2012" na długo pozostaną w pamięci wszystkich zgromadzonych, a szczególnie dzieci, bo przecież odbywały się 1 czerwca 2009 r. łącznie z obchodami Dnia Dziecka.

Spotkanie prowadził Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn - Pan Marcin Sulej, a rozpoczęło się ono od odśpiewania hymnu państwowego przez ucznia V klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie - Daniela Wąsika.

Witając dostojnych gości Wójt Gminy Żyrzyn - Pan Andrzej Bujek powiedział: "Budowę tego obiektu rozpoczęliśmy z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. To na ich ręce w dniu 1 czerwca, w którym wszyscy obchodzimy Światowy Dzień Dziecka, przekazujemy nowoczesny obiekt, na którym będą mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach, dlatego pozwólcie Państwo, że rozpocznę od powitania dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Życzę im w dniu ich święta wszystkiego najlepszego, dużo radości, samych dobrych ocen, uśmiechów i szczęścia". Następnie serdecznie powitał dostojnych gości przybyłych na uroczystości, jak również przekazał treść listu jaki otrzymał wraz z życzeniami od Premiera Donalda Tuska. Swoją obecnością zaszczycili gościnne progi naszej gminy: Pan Włodzimierz Karpiński - Poseł na Sejm RP, Pani Henryka Strojnowska - Wicewojewoda Lubelski, Pan Marek Flasiński - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty, Pan Jan Ziomka - Wicestarosta Powiatu Puławskiego, Pan Krzysztof Szulowski - Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, Pan Marek Majkutewicz - Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Pan Grzegorz Sobolewski - Wicedyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Pan Tomasz Włodek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Andrzej Gajak - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Obecni byli także Burmistrzowie i Wójtowie z sąsiednich gmin: Pan Andrzej Ćwiek z Nałęczowa, Pan Stanisław Gołębiowski z Końskowoli, Pan Stanisław Wójcicki z Kurowa, Pan Waldemar Pietrak z Wąwolnicy. Na tym gminnym święcie nie zabrakło również Księdza Kanonika Tadeusza Siwkiewicza - proboszcza Parafii z Żyrzyna i Księdza Leszka Tałandy - wikariusza tutejszej parafii oraz radnych Gminy Żyrzyn z jej Przewodniczącym Panem Wojciechem Olszakiem, a także kierowników i pracowników jednostek gminnych, sołtysów, prezesów klubów sportowych, strażaków i mieszkańców gminy. Widoczni byli także przedstawiciele lokalnej prasy. Największą jednak grupę stanowiły dzieci i młodzież z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie, szkół podstawowych w Osinach, Skrudkach i Żyrzynie oraz Gimnazjum w Żyrzynie, którzy na uroczystości przybyli ze swoimi dyrektorami i nauczycielami. Gościliśmy też działaczy i piłkarzy z klubu sportowego Górnik Łęczna.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Poseł Na Sejm RP - Pan Włodzimierz Karpiński, Wicewojewoda Lubelski - Pani Henryka Strojnowska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Pan Marek Flasiński, Lubelski Kurator Oświaty - Pan Krzysztof Babisz, Wójt Gminy Żyrzyn - Pan Andrzej Bujek i przedstawicielka społeczności uczniowskiej - Adrianna Polak. Po przecięciu wstęgi poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Kanonik Tadeusz Siwkiewicz. Tuż po poświęceniu obiektu do zgromadzonych swoje słowa skierowali zaproszeni goście.

Przed wywołaniem niektórych z gości i organizatorów do wykonywania rzutów karnych, Zastępca Wójta przekazał zgromadzonym kilka informacji o wybudowanych boiskach, stwierdzając, że obiekt powstał dzięki współpracy rządu oraz samorządu województwa i gminy. W skład kompleksu wchodzą boiska do piłki nożnej nawierzchnia ze sztucznej trawy o wymiarach 30x62 m z polem do gry o wymiarach 26x56 m oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową do koszykówki, siatkówki i tenisa o wymiarach 19x32 m. W skład całego kompleksu wchodzą także zaplecze szatniowo-sportowe składające się z dwóch szatni z natryskami i toaletami, magazynku oraz pokoju trenera.

W dalszej części uroczystości dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum wręczyły przygotowane przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Żyrzyn podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. I tak, za pomoc w realizacji inwestycji, która pozwoli w sposób bezpieczny i pożyteczny spędzać czas, nie tylko najmłodszym, ale i starszym mieszkańcom gminy podziękowania otrzymali: Poseł Na Sejm RP Włodzimierz Karpiński, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Marek Flasiński, Wicewojewoda Lubelski - Henryka Strojnowska.Na ręce wymienionych osób zostały także skierowane podziękowania do Mirosława Drzewieckiego - Ministra Sportu i Turystyki, Krzysztofa Grabczuka - Marszałka Województwa Lubelskiego i Pani Genowefy Tokarskiej - Wojewody Lubelskiego.

Listy z podziękowaniami skierowane zostały również do wszystkich wykonawców prowadzonych inwestycji.

Po tej miłej uroczystości, zanim boiska zostały przekazane we władanie najmłodszych, sprawdzono jak na tych obiektach radzą sobie dorośli. Trzeba przyznać, że zarówno goście, jak i przedstawiciele miejscowej społeczności nie zawiedli i prawidłowo wykonali rzuty karne. Wszystkie piłki skierowane zostały w światło bramki, chociaż niektóre rzuty wspaniale obronił młodziutki bramkarz, mimo bardzo widowiskowych strzałów.

Ponieważ pogoda troszkę płatała figla i zaczął padać rzęsisty deszcz, na chwilę uroczystości przerwano i zaproszono gości i obecnych mieszkańców do zwiedzania Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Deszczyk, jak to wiosenny - nie padał długo, więc po krótkiej przerwie wszyscy ponownie udali się na boiska, aby obejrzeć wspaniale przygotowaną część artystyczną. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki, pięknie ubrane, uśmiechnięte, dumne i bardzo muzykalne. Wszyscy obecni bardzo gorąco nagradzali maluchy brawami. Następnie zaprezentowali się przedstawiciele uczniowskiego klubu sportowego z zespołu AWANS DANCE oraz rozśpiewany Daniel Wąsik. Wszyscy za swój występ zebrali również gromkie brawa.

Po tych miłych chwilach, obiekt został przekazany sportowcom. Trener środowiskowy tego obiektu Pan Paweł Zając przeprowadził turniej piłkarski drużyn dziecięcych. Odbył się także mecz siatkówki. A oto, jakie miejsca zajęły poszczególne zespoły. W turnieju piłki nożnej pierwsze miejsce przypadło drużynie Szkoły Podstawowej w Osinach, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie ze szkoły Podstawowej w Żyrzynie, a trzecie uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej ze Skrudek. Silniejszą drużyną w zmaganiach siatkarek okazały się dziewczęta z Gimnazjum w Żyrzynie, które pokonały swoje młodsze koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Żyrzynie.

Godziny wieczorne to królowanie na obiekcie bardziej doświadczonych piłkarzy. Turniej o puchar Wójta Gminy Żyrzyn przygotowany przez Klub Sportowy "Żyrzyniak" i jego Prezesa Pana Jana Górę zgromadził aż siedem drużyn: 4 z Żyrzyna, i po jednej z Borysowa, Osin i Zagród. Zaplanowany był na dwa dni, dlatego wyniki będą znane i nagrody rozdane dopiero 2 czerwca 2009 r. Pisząc ten artykuł dzisiaj życzymy więc wszystkim uczestnikom zmagań zwycięstwa.

Uśmiechnięte twarze dzieci, a także dorosłych, jakie mimo pochmurnej pogody mogliśmy oglądać na otwarciu kompleksu boisk cieszyły zarówno Wójta Gminy Żyrzyn, jak i tych którzy poświęcali swój czas i zaangażowanie w pozyskanie środków na budowę "Orlika".

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015