Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2010
NumerDataTytuł
III/13/201028.12.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
III/12/201028.12.2010W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok
III/11/201028.12.2010W sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
III/10/201028.12.2010W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
III/9/201028.12.2010W sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe gminy Żyrzyn
II/8/20101.12.2010W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
II/7/20101.12.2010W sprawie diet i ryczałtów
II/6/20101.12.2010W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/5/20101.12.2010W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
I/4/20101.12.2010W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/20101.12.2010W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/20101.12.2010W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/20101.12.2010W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXXVIII/203/201010.11.2010W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXXVIII/202/201010.11.2010W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/189/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec
XXXVIII/201/201010.11.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVIII/200/201010.11.2010W sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn na rok 2010
XXXVII/199/201029.9.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXXVII/198/201029.9.2010W sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 7.1 "Infrastruktura kultury i turystyki"
XXXVII/197/201029.9.2010W sprawie mian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVII/196/201029.9.2010W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXXVI/195/201018.8.2010W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji", realizowanego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego
XXXVI/194/201018.8.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVI/193/201018.8.2010W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XXXVI/192/201018.8.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXXV/191/201023.6.2010W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żerdź
XXXV/190/201023.6.2010W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XXXV/189/201023.6.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec
XXXV/188/201023.6.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków
XXXV/187/201023.6.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXIV/186/20107.5.2010W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XXXIII/185/201019.4.2010W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyrzyn do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Gminy Żyrzyn do ww. projektu
XXXIII/184/201019.4.2010W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXXIII/183/201019.4.2010W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXII/182/201024.3.2010W sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXXII/181/201024.3.2010W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2011 rok
XXXII/180/201024.3.2010W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
XXXII/179/201024.3.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia