Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2010
NumerDataTytuł
III/13/201028.12.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
III/12/201028.12.2010W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok
III/11/201028.12.2010W sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
III/10/201028.12.2010W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
III/9/201028.12.2010W sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe gminy Żyrzyn
II/8/20101.12.2010W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
II/7/20101.12.2010W sprawie diet i ryczałtów
II/6/20101.12.2010W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/5/20101.12.2010W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
I/4/20101.12.2010W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/20101.12.2010W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/20101.12.2010W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/20101.12.2010W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXXVIII/203/201010.11.2010W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXXVIII/202/201010.11.2010W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/189/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec
XXXVIII/201/201010.11.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVIII/200/201010.11.2010W sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn na rok 2010
XXXVII/199/201029.9.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXXVII/198/201029.9.2010W sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 7.1 "Infrastruktura kultury i turystyki"
XXXVII/197/201029.9.2010W sprawie mian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVII/196/201029.9.2010W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXXVI/195/201018.8.2010W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji", realizowanego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego
XXXVI/194/201018.8.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVI/193/201018.8.2010W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XXXVI/192/201018.8.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXXV/191/201023.6.2010W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żerdź
XXXV/190/201023.6.2010W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XXXV/189/201023.6.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec
XXXV/188/201023.6.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków
XXXV/187/201023.6.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXIV/186/20107.5.2010W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XXXIII/185/201019.4.2010W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyrzyn do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Gminy Żyrzyn do ww. projektu
XXXIII/184/201019.4.2010W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXXIII/183/201019.4.2010W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXII/182/201024.3.2010W sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXXII/181/201024.3.2010W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2011 rok
XXXII/180/201024.3.2010W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
XXXII/179/201024.3.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015