Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2003
NumerDataTytuł
XIII/73/200329.12.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XVII/90/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania statutu
XIII/72/200329.12.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XIII/71/200329.12.2003W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XIII/70/200329.12.2003W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
XIII/69/200329.12.2003W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
(tekst uchwały + rysunek planu w archiwum ZIP - 2.806.500B)
XII/68/200304.12.2003W sprawie uczestniczenia Gminy Żyrzyn we wspólnym przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"
XII/67/200304.12.2003W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"
XII/66/200304.12.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XII/65/200304.12.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXVI/185/2001 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XII/64/200304.12.2003W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
XII/63/200304.12.2003W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XII/62/200304.12.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
XII/61/200304.12.2003W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XII/60/200304.12.2003W sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok
XI/59/200329.10.2003W sprawie utworzenia lokalnej organizacji turystycznej
XI/58/200329.10.2003W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach
XI/57/200329.10.2003W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Żyrzyn
XI/56/200329.10.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XI/55/200329.10.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXVII/140/2000 z dnia 25 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
X/54/200328.08.2003W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
X/53/200328.08.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IX/52/200317.07.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IX/51/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
IX/50/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
IX/49/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
VIII/48/200311.07.2003W sprawie używania samochodu osobowego do celów służbowych przez Wójta Gminy Żyrzyn
VIII/47/200311.07.2003W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
VIII/46/200311.07.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XVII/90/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania statutu
VIII/45/200311.07.2003W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
VIII/44/200311.07.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VIII/43/200311.07.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
VIII/42/200311.07.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania projektu na zespół obiektów sportowych w Żyrzynie
VIII/41/200311.07.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania projektu drogi powiatowej w Parafiance
VII/40/200304.06.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
VII/39/200304.06.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VI/38/200316.04.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn w formie zakupu posiłków
VI/37/200316.04.2003W sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
VI/36/200316.04.2003W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
VI/35/200316.04.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Nr 22145 Żyrzyn - Kotliny
VI/34/200316.04.2003W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
VI/33/200316.04.2003W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
V/32/200324.03.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
V/31/200324.03.2003W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn Pana mgr inż. Andrzeja Bujka
V/30/200324.03.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
V/29/200324.03.2003W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
V/28/200324.03.2003W sprawie zasad i trybu korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
V/27/200324.03.2003W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
V/26/200324.03.2003W sprawie określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie gminy Żyrzyn w formie zakupu posiłków
V/25/200324.03.2003W sprawie utworzenia środków specjalnych
V/24/200324.03.2003W sprawie zbycia samochodu osobowego marki Polonez Atu 1,6
V/23/200324.03.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia