Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2002
NumerDataTytuł
IV/22/200230.12.2002W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
IV/21/200230.12.2002W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
IV/20/200230.12.2002W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
IV/19/200230.12.2002W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego
IV/18/200230.12.2002W sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Żyrzyn
IV/17/200230.12.2002W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
IV/16/200230.12.2002W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 roku
IV/15/200230.12.2002W sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek: rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych
III/14/200216.12.2002W sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
III/13/200216.12.2002W sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
III/12/200216.12.2002W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
III/11/200216.12.2002W sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy
III/10/200216.12.2002W sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich
III/9/200216.12.2002W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
III/8/200216.12.2002W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na terenie gminy Żyrzyn
III/7/200216.12.2002W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
III/6/200216.12.2002W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/5/200216.12.2002W sprawie sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 rok
II/4/200222.11.2002W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
I/3/200218.11.2002W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/2/200218.11.2002W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/200218.11.2002W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015