Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
6.10.2017
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
5.10.2017
Ostrzeżenie o silnym wietrze
5.10.2017
Ogłoszenie o podpisywaniu umów na solary i kotły na biomasę
3.10.2017
Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu "Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"
22.9.2017
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
19.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
19.9.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 5 września 2017 r.
13.9.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Żyrzynie
8.9.2017
Galeria fotografii: Dożynki Gminne w Żyrzynie
5.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
31.8.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
11.8.2017
Konsultacje w związku z realizacją projektu rewitalizacji kompleksu parkowego w Żyrzynie
24.7.2017
Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2002
NumerDataTytuł
IV/22/200230.12.2002W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
IV/21/200230.12.2002W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
IV/20/200230.12.2002W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
IV/19/200230.12.2002W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego
IV/18/200230.12.2002W sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Żyrzyn
IV/17/200230.12.2002W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
IV/16/200230.12.2002W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 roku
IV/15/200230.12.2002W sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek: rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych
III/14/200216.12.2002W sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
III/13/200216.12.2002W sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
III/12/200216.12.2002W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
III/11/200216.12.2002W sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy
III/10/200216.12.2002W sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich
III/9/200216.12.2002W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
III/8/200216.12.2002W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na terenie gminy Żyrzyn
III/7/200216.12.2002W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
III/6/200216.12.2002W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/5/200216.12.2002W sprawie sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 rok
II/4/200222.11.2002W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
I/3/200218.11.2002W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/2/200218.11.2002W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/200218.11.2002W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Wzory deklaracji podatkowych na 2015 rok
Wzory deklaracji podatkowych
na 2016 i 2017 rok
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015