Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2002
NumerDataTytuł
IV/22/200230.12.2002W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
IV/21/200230.12.2002W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
IV/20/200230.12.2002W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
IV/19/200230.12.2002W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego
IV/18/200230.12.2002W sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Żyrzyn
IV/17/200230.12.2002W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
IV/16/200230.12.2002W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 roku
IV/15/200230.12.2002W sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek: rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych
III/14/200216.12.2002W sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
III/13/200216.12.2002W sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
III/12/200216.12.2002W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
III/11/200216.12.2002W sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy
III/10/200216.12.2002W sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich
III/9/200216.12.2002W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
III/8/200216.12.2002W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na terenie gminy Żyrzyn
III/7/200216.12.2002W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
III/6/200216.12.2002W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/5/200216.12.2002W sprawie sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 rok
II/4/200222.11.2002W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
I/3/200218.11.2002W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/2/200218.11.2002W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/200218.11.2002W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015