Wykaz ogłoszeń
Strona główna
Ogłoszenia
Ostatnio dodane
29.5.2017
Pytania i odpowiedzi z 29 maja 2017 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na budowę szkolnej hali sportowej w Żyrzynie
26.5.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 107451L na odcinku od km 0+030,00 do km 0+371,00 w miejscowości Bałtów oraz przebudowa drogi gminnej 107456L - ulicy Polnej na odc. od km 1+067 do km 1+277
26.5.2017
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
25.5.2017
Szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie własnej firmy
25.5.2017
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie
23.5.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone na sesji 17 maja 2017 r.
17.5.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 107451L na odcinku od km 0+030,00 do km 0+371,00 w miejscowości Bałtów oraz przebudowa drogi gminnej 107456L - ulicy Polnej na odc. od km 1+067 do km 1+277
17.5.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg gminnych w Gminie Żyrzyn
16.5.2017
Przetarg nieograniczony na budowę szkolnej hali sportowej w Żyrzynie
16.5.2017
Szacowanie strat upraw rolnych spowodowanych przymrozkami
15.5.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę szkolnej hali sportowej w Żyrzynie
13.5.2017
Galeria fotografii: Gminne Obchody Dnia Strażaka
4.5.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg gminnych w Gminie Żyrzyn
28.4.2017
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 107451L na odcinku od km 0+030,00 do km 0+371,00 w miejscowości Bałtów oraz przebudowa drogi gminnej 107456L - ulicy Polnej na odc. od km 1+067 do km 1+277
28.4.2017
Konkurs plastyczny: "Moja gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.4.2017
Przetarg nieograniczony na budowę szkolnej hali sportowej w Żyrzynie
26.4.2017
Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do najmu
26.4.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żyrzyn w 2017 roku
24.4.2017
Konsultacje społeczne w sprawie procedury zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
20.4.2017
Galeria fotografii: I Gminno-Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych "Parafianka 2017"
19.4.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 194 w miejscowości Zagrody
18.4.2017
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola w Żyrzynie
14.4.2017
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w Gminie Żyrzyn
13.4.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
12.4.2017
Informacja o projekcie "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych"
11.4.2017
Zamówienie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żyrzyn w 2017 roku
10.2.2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
27.9.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn
27.9.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn
Data
ogłoszenia
Tytuł
26.5.2017Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
25.5.2017Szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie własnej firmy
25.5.2017Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie
16.5.2017Szacowanie strat upraw rolnych spowodowanych przymrozkami
28.4.2017Konkurs plastyczny: "Moja gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
26.4.2017Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do najmu
24.4.2017Konsultacje społeczne w sprawie procedury zmiany Studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
20.4.2017Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Żyrzyn
18.4.2017Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola w Żyrzynie
12.4.2017Informacja o projekcie "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych"
17.3.2017Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
28.2.2017Prośba o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia TOOSiK "Dziedzictwo Wesslów"
25.2.2017Rekrutacja uczestników projektu "Pracuję u siebie"
10.2.2017Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
31.1.2017Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
24.1.2017Ankietowe badania rolne
24.1.2017Informacje dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem grypą ptaków
9.1.2017Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
30.9.2016Petycja mieszkańców Bałtowa i Borysowa w sprawie budowy chlewni
30.9.2016Petycja mieszkańców Osin i Woli Osińskiej w sprawie wysokości opłat za ścieki
27.9.2016Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn
27.9.2016Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn
5.9.2016Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie wniosku firmy PRO-ECO o wydanie dezyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
29.8.2016Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie wniosku firmy FRONTEM o wydanie dezyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
1.8.2016Informacja o źródłach finansowania przebudowy drogi gminnnej w Bałtowie
18.7.2016Informacja o źródłach finansowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest
24.5.2016Informacje o bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Puławskiego
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Wzory deklaracji podatkowych na 2015 rok
Wzory deklaracji podatkowych
na 2016 i 2017 rok
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"
Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015