Otwarcie świetlicy w Zagrodach

W sobotę 16 czerwca 2018 r. w Zagrodach został oddany do użytku nowo wybudowany budynek przeznaczony na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej.

Inwestycja była realizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i została wykonana w ciągu jednego roku za kwotę 540484 zł. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na podstawie wniosku złożonego do LGD "Zielony Pierścień" w ramach realizacji LSR z Programu LIDER wyniosło 120968 zł.

W uroczystościach związanych z otwarciem nowego obiektu uczestniczyło wielu mieszkańców sołectwa Zagrody i innych miejscowości z terenu Gminy Żyrzyn, jak również przedstawiciele władz samorządowych, w tym: Pan Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Witold Popiołek - Starosta Powiatu Puławskiego, Pan Andrzej Bujek - Wójt Gminy Żyrzyn, Pan Wojciech Olszak - Przewodniczący Rady Gminy Żyrzyn. Przybyli także radni Rady Gminy Żyrzyn i sołtysi oraz dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Gminy Żyrzyn i innych jednostek gminnych, oraz dyrektorzy i kierownicy zakładów pracy funkcjonujących na terenie gminy. Nie zabrakło również licznie zgromadzonych sponsorów, projektantów i wykonawców obiektu.

Obecni byli także księża: Ksiądz Kanonik Eugeniusz Mikita i Ksiądz Zbigniew Gasperski, którzy poświęcili budynek.

Przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Puławski Pan Witold Popiołek, Wójt Gminy Żyrzyn Pan Andrzej Bujek, Prezes Firmy "MOSTOSTAL" z Puław Pan Tadeusz Rybak, Sołtys Wsi Zagrody Pan Stefan Wiśniewski, Radny Rady Gminy Żyrzyn Pan Tadeusz Stachyra, Przewodnicząca Stowarzyszenia "Zagrody Razem" Pani Anna Wałach i przedstawicielka dzieci Agata Filiks.

Uroczystego przekazania kluczy do nowej świetlicy na ręce Sołtysa Wsi Zagrody i Przewodniczącej Stowarzyszenia "Zagrody Razem" dokonali Wójt i Zastępca Wójta Gminy Żyrzyn Pan Marcin Sulej.

Gospodarzami pięknie przygotowanych uroczystości było Stowarzyszenie "Zagrody Razem" i Rada Sołecka Wsi Zagrody.

Organizatorom tego przedsięwzięcia należą się szczere wyrazy uznania i gratulacje. Impreza była przygotowana i przeprowadzona w sposób perfekcyjny, a wszyscy goście wyjechali z Zagród zadowoleni z uśmiechami na ustach, licząc na następne takie radosne spotkania.

Mieszkańcy Zagród pokazali, że wspólnie można bardzo wiele osiągnąć i że warto to czynić. Przygotowali nie tylko wspaniałe poczęstunki, ale też wiele atrakcji dla najmłodszych i piękną oprawę artystyczną własnego autorstwa.

Zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała wszystkich wykonawców, w tym także gościnnie występujące zespoły uczestniczące w "Międzynarodowym Festiwalu Tańców Godel 2018", a były to: Zespół Pieśni i Tańca "Powiśle" z Puław, Zespół "Garmonia" z Kijowa na Ukrainie, Zespół Pieśni i Tańca "Morawica" z powiatu kieleckiego i Zespół Pieśni i Tańca "Lasowiacy" ze Stalowej Woli.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.