Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie

Główną misją funkcjonowania OSP jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Wydarzenia te ważne są nie tylko dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności.

Gmina Żyrzyn zakupiła dwa nowe samochody, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniej.

Pierwszy z samochodów to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 IVECO EUROCARGO typ ML 150E28WS, który trafił 16 listopada do naszej gminy. Samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiono dla jednostki OSP w Bałtowie w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego".

Źródła finansowania to: dotacja KG PSP ze środków MSWiA - 400000 zł i budżet gminy - 399869 zł.

Samochód ten zastąpił dotychczas eksploatowany pojazd gaśniczy IVECO EUROCARGO 130 E23 4x4 z 1997 roku, który trafił do jednostki OSP w Skrudkach, a będący na stanie jednostki STAR 266 z 1987 roku został sprzedany.

Drugi z samochodów zakupiony w ramach projektu partnerskiego pn. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych" trafił do jednostki OSP w Żyrzynie.

Jest to samochód marki MAN TGM 18.340 4x4, który Gmina Żyrzyn przekazała w nieodpłatne użytkowanie na stan OSP w Żyrzynie 8 grudnia 2017 roku. Wartość samochodu jaki trafił do jednostki to 760755 zł, w tym: dofinansowanie UE to kwota 442190,37 zł, a wkład Gminy Żyrzyn wyniósł 318564,63 zł.

Samochód ten zastąpił wysłużonego JELCZA 315 z 1982 roku, który został sprzedany.

Te dwa nowe wozy bojowe znacznie podnoszą stan gotowości bojowej jednostek i poprawiają bezpieczeństwo na terenie naszej Gminy. Obydwie jednostki, do których trafiły nowe wozy bojowe, są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Użytkownikom nowych wozów - strażakom z Żyrzyna i Bałtowa życzę bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, a Państwa zapraszam do obejrzenia zdjęć:

Wójt Gminy Żyrzyn
Andrzej Bujek