Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Konkurs plastyczny pod tytułem "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam", którego celem było zaangażowanie najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy Żyrzyn w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, został ogłoszony w dniu 28 kwietnia 2017 roku przez Gminę Żyrzyn w ramach projektu "Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informację o konkursie przesłano do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI oraz uczniów gimnazjum z klas I-II. Uczestnicy mieli wykonać prace plastyczne, w każdej dowolnej technice plastycznej - płaskiej bez użycia materiałów sypkich, które prezentować miały wymarzoną wizję zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn lub jednego z 15 sołectw znajdujących się w jej granicach. Termin składania prac wyznaczony został do dnia 15 września 2017 r.

Na konkurs wpłynęło łącznie 39 prac. Uczniowie szkół podstawowych zaprezentowali 13 prac, natomiast nasi gimnazjaliści - 26. Jury, które obradowało 19 września 2017 r., stanęło przed niełatwym zadaniem - wybór najlepszych i najbardziej interesujących prac był nie lada wyzwaniem. W ocenie brano pod uwagę kilka kryteriów, m.in. zgodność z tematem oraz ogólne wrażenie artystyczne. Zostało przyznanych 7 nagród głównych w wysokości 1000 zł oraz 10 wyróżnień po 500 zł.

Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpiło w dniu 3 października 2017 r. o godzinie 15.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 29.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:

Szkoły podstawowe (klasy IV-VI w roku szkolnym 2016/2017 bądź klasy V-VII w roku szkolnym 2017/2018)
Nagrody główne:
Karolina Rozmus - Szkoła Podstawowa w Osinach - klasa V
Szymon Grobel - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa VI
Karolina Ziarek - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa VI
Emilia Borucka - Szkoła Podstawowa w Osinach - klasa VI
Nikola Sereda - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa V
Wyróżnienia:
Maciej Pietura - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa V
Julia Kozak - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa VI
Marta Stańczyk - Szkoła Podstawowa w Osinach - klasa VI
Aleksandra Mizak - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa VI
Maja Małecka i Milena Ochal - Szkoła Podstawowa w Osinach (zespół)- klasa VI
Szymon Sykut - Szkoła Podstawowa w Żyrzynie - klasa V
Gimnazjum (klasy I-II w roku szkolnym 2016/2017 bądź klasy II-III w roku szkolnym 2017/2018)
Nagrody główne:
Weronika Gałek - klasa III
Martyna Mitura - klasa III
Wyróżnienia:
Julia Kula i Aleksandra Micka (zespół) - klasa III
Emilia Miazga - klasa III
Jakub Nowacki - klasa III
Adrian Wasiak - klasa III