Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Korekta informacji z otwarcia ofert
Informacja o wynikach postępowania