Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia