Wzory deklaracji i informacji podatkowych
w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
obowiązujące na terenie gminy Żyrzyn w 2015 roku

-deklaracja na podatek od nieruchomości
-deklaracja na podatek rolny
-deklaracja na podatek leśny
-informacja w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego