Wzory deklaracji i informacji podatkowych
w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
obowiązujące na terenie gminy Żyrzyn

Wzory deklaracji obowiązujące w latach: 2016-2018
deklaracja na podatek od nieruchomości
deklaracja na podatek rolny
deklaracja na podatek leśny
informacja w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego
Wzory deklaracji obowiązujące w 2015 roku
deklaracja na podatek od nieruchomości
deklaracja na podatek rolny
deklaracja na podatek leśny
informacja w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego

Uchwały Rady Gminy Żyrzyn określające stawki podatków
obowiązujących w poszczególnych latach
podatek od nieruchomościpodatek rolny
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015