Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu "Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"

  • Treść ogłoszenia
  • Formularz uwag do projektu aktu prawa miejscowego
  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku