Program stypendiów pomostowych

Społeczne Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne Gminy Żyrzyn we współpracy z Wójtem Gminy Żyrzyn zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w "Programie stypendiów pomostowych".

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

PROFIL KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM W SEGMENCIE II

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś posiadać rekomendację Stowarzyszenia Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego Gminy Żyrzyn, które współfinansuje stypendia z własnych środków.

APLIKOWANIE w Segmencie II - www.stypendia-pomostowe.pl

Wnioski należy składać on-line. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2018 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:00.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz załącznikami złożyć w Budynku Urzędu Gminy - SAPO w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz od koordynatora programu z ramienia Stowarzyszenia p. Magdaleny Polak pisząc na adres: magpol22@wp.pl lub pod numerem telefonu 607101456.