Data
ogłoszenia
Tytuł
15.12.2017Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
16.11.2017Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
27.10.2017Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
20.6.2017Informacja o źródłach finansowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest