Data
ogłoszenia
Tytuł
6.10.2017Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
5.10.2017Ostrzeżenie o silnym wietrze
5.10.2017Ogłoszenie o podpisywaniu umów na solary i kotły na biomasę
3.10.2017Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu "Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"
22.9.2017Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
19.9.2017Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla terenu położonego w miejscowości Żyrzyn
5.9.2017Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
31.8.2017Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
11.8.2017Konsultacje w związku z realizacją projektu rewitalizacji kompleksu parkowego w Żyrzynie
20.6.2017Informacja o źródłach finansowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest