Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu.

Uchwała wraz z załącznikami jest udostępniona na stronie internetowej.

W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej) w terminie do 25 maja 2018 r. w formie elektronicznej na adres: lgd@zielonypierscien.eu z tytułem korespondencji "Zmiana LSR", faksem (815016140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień", Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.