Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"

Gmina Żyrzyn realizuje w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin".

Wartość inwestycji: 397168,83 zł.

Dotacja celowa budżetu państwa: 198584,41 zł.