Konsultacje w związku z realizacją projektu rewitalizacji
kompleksu parkowego w Żyrzynie

W związku z planowaną realizacją projektu: "Rewitalizacja kompleksu parkowego przy kościele parafialnym w Żyrzynie", chętne osoby proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Gminy Żyrzyn.