Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" ogłosił dwa nabory wniosków, które prowadzone będą na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 w zakresie wsparcia finansowego na poprawę infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej (Nabór 9/2018) oraz rozwój istniejących przedsiębiorstw (Nabór 10/2018).

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów znaleźć można na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień".

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach prowadzonych naborów wniosków Biuro LGD "Zielony Pierścień" organizuje w grudniu 2017 szkolenia w zakresie przygotowania wniosków. Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień".