Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę" w ramach Osi Priorytetowej 4 - ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, działania 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wysokość wpłat mieszkańców jest uzależniona od rodzaju i wielkości zestawu i wynosi:

Kotły na biomasę - wpłata na projekt indywidualny: 300 zł. Po wykonaniu projektu płatność ze względu na zapotrzebowanie wynosi:

Pozostają do dyspozycji:

Podpisywanie umów: Urząd Gminy Żyrzyn, pokój nr 1 - w godzinach pracy urzędu. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty i dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością.